Nơi địa đầu đảo Phú Quốc – Mũi Gành Dầu: Nằm phía Bắc của đảo Phú Quốc, Gành Dầu là một mũi