Món Nộm rau dớn Lai Châu:  Nộm rau dớn Nộm rau dớn hay còn gọi là “pắt cút”,