Tìm hiểu về Chó Xoáy Phú Quốc: Chó Phú Quốc từ lâu nay đã rất nổi tiếng trong giới