Đến thăm khu chợ nổi Amphawa: Chợ nổi Amphawa với các cây cầu bắc qua con sông. Trên