Khám phá Bãi Khem hoang sơ tại Phú Quốc: Bãi Khem Phú Quốc còn một tên gọi khác là Bãi Kem,